top of page
UK flag

Obszary - organizacja

POJEDYNCZY SKLEP

 • Wszystkie moduły w jednym systemie

 • Proste wdrożenie, brak konieczności kosztownych szkoleń

 • Łatwy rozwój o kolejne punkty detaliczne

 • Wbudowane narzędzia zarządzania stanami magazynowymi - braki, zapotrzebowanie, zamówienia

 • Wygodne i szybkie raportowanie wszystkich istotnych parametrów sklepu

 • Nadzór nad personelem

 • Pełna integracja z terminalami płatniczymi, wagami i kolektorami

SIEĆ RODZINNA

 • Proste prowadzenie centralnego katalogu produktów

 • Możliwość zarządzania cenami wszystkich produktów lub ich części

 • Możliwość autonomii sklepów w poszczególnych procesach

 • Centralizacja tylko wybranych działań

SIEĆ WŁASNA

 • Pełny nadzór nad pracą wszystkich sklepów

 • Możliwość autonomii sklepów w poszczególnych procesach

 • Możliwość pełnej centralizacji procesów

 • Zamówienia centralne na wybrane grupy asortymentowe lub na całą ofertę sieci

 • Integracja z wiodącymi systemami ERP

 • Zintegrowane raportowanie i analityka

 • Obsługa magazynu centralnego

 • Wielopoziomowe schematy akceptacyjne

 • Wielopoziomowe zarządzanie cenami

 • Narzędzia do rejestrowania cen konkurencji

SIEĆ FRANCZYZOWA

 • Odwzorowanie struktury organizacyjnej franczyz

 • Możliwość centralizacji wybranych procesów:
     > centralny katalog produktów
     > cenniki gazetkowe
    
  > promocje
    > gwarantowane zapasy wybranych produktów

 • Centralizacja zamówień

 • Pełna analityka raportowa na poziomie franczyzobiorcy oraz syntetyczna na poziomie franczyzodawcy

 • Możliwość zarządzania cenami wszystkich produktów lub ich części

 • Narzędzia do rejestrowania cen konkurencji

bottom of page